کتاب یک صفحه ای

بسیاری از مشکلاتی که افراد جامعه با آن مواجه اند در اثر ناآگاهی پدید می آید. ناآگاهی آنگاه بیشتر جلوه گر می شود که فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها از شهرها و آبادی های دور و نزدیک گرد هم می آیند بی آنکه به هنجاری یکسان پایبند باشند. در این میان اگر بدفرهنگی ها را نیز در نظر بگیریم مشکلات روز به روز پیچیده تر خواهند شد. بی شک نقش مراکز و سازمان های مسئول را در آموزش فرهنگ صحیح نمی توان نادیده گرفت اما آنچه مهم تر است حرکت به سوی آگاهی آحاد جامعه است. پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما با امثال و قصه های حکمت آمیزی که بزرگترهایشان برایشان نقل می کردند تربیت می شدند و رفتارهای اجتماعی متناسب با دوران خود را می آموختند. حال آن که امروز ما از فقدان آن بزرگترها در رنجیم یا در هیاهوی شبکه های اجتماعی و رسانه های رنگارنگ، صدای آنان را نمی شنویم. در این میان معضل دیگری که بر بار نا آگاهی ما می افزاید کتاب نخوانی است. یکی از دلایلی که کتاب نخوان ها برای کتاب نخوانی خود ارائه می دهند کم وقتی است. به عبارتی دیگر کم وقتی علت کتاب نخوانی و کتاب نخوانی علت نا آگاهی و ناآگاهی سرچشمه ی بسیاری از مشکلات جامعه امروز ماست. چندی است که درطرحی نو برای گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ، برای اولین بار کتاب هایی تحت عنوان کتاب یک صفحه ای منتشر می گردد. وجه تمایز این کتاب با کتاب های معمولی در شیوه ارائه آن است که بصورت تک برگی است و خواننده می تواند پس از مطالعه آن را به دوستان خود هدیه دهد. مطالعه یک دقیقه ای کتاب های یک صفحه ای در اماکن عمومی، تاکسی، مترو، اتوبوس، بانک و هر جا که یک دقیقه وقت آزاد دارید جایگزین مطلوبی برای درد دل با موبایل و بازآشنایی و آشتی با کتاب عزیز آن یار وفادار خواهد بود
در بیست و پنجم امرداد سال یک هزار و سی صد و پنجاه و پنج از شیراز زندگی زمینی ام را آغاز کردم. در همین شهر عشق و مهر را تنفس کردم و به هنر و ادب دل بستم. خداوند مهر دختری از همین سرزمین را بر دلم انداخت و پسری را به ما مرحمت فرمود که متین نام گرفت. هر صبح گاه را با شاگردی دیوان یکی از اهالی شهر آغاز کردم و خوب دانستم که هر کسی چیزی برای یاد دادن به من دارد. آن چه را از آموزه های آن بزرگان به خاطر داشتم بر صفحه ی کاغذ نگاشتم و آن این شد که کتاب یک صفحه ای اش می خوانید.
@ MehdiMirAzimi