کتاب یک صفحه ای

ایده ی کتاب یک صفحه ای هنگامی ناب جلوه می کند که بدانیم این کتاب می تواند با هدف فرهنگی و در راستای رسالت اجتماعی برای شما به عنوان یک ابزار تبلیغاتی و اطلاع رسانی نیز مورد استفاده قرار گیرد. یک رسانه منحصر به فرد که با مخاطب ارتباط برقرار می کند و در اوقات فراغت یا انتظارش او را به مطالعه وا می دارد. شرکت های حامی این کتاب، بخشی از بودجه تبلیغاتی خود را به این طرح اختصاص می دهند و نام و لوگوی تجاری خود و پیام کسب و کار خود را پشت هر صفحه ی این کتاب درج می کنند. آنگاه این سفیر فرهنگی به زندگی خود ادامه می دهد و در خانه و مدرسه، در کافه و رستوران و در هر مکان که یکی دقیقه زمان هست مخاطب را آگاهی می بخشد و کتاب نخوان ها را به کتاب خوانی تشویق می کند. اگر کتاب خوانی رونق بگیرد ناآگاهی رخت می بندد. اگر ناآگاهی رخت بر بندد هزینه های زیادی از دوش جامعه برداشته می شود. جامعه ای خواهیم داشت آگاه تر، دانا تر و توانا تر.
در بیست و پنجم امرداد سال یک هزار و سی صد و پنجاه و پنج از شیراز زندگی زمینی ام را آغاز کردم. در همین شهر عشق و مهر را تنفس کردم و به هنر و ادب دل بستم. خداوند مهر دختری از همین سرزمین را بر دلم انداخت و پسری را به ما مرحمت فرمود که متین نام گرفت. هر صبح گاه را با شاگردی دیوان یکی از اهالی شهر آغاز کردم و خوب دانستم که هر کسی چیزی برای یاد دادن به من دارد. آن چه را از آموزه های آن بزرگان به خاطر داشتم بر صفحه ی کاغذ نگاشتم و آن این شد که کتاب یک صفحه ای اش می خوانید.
@ MehdiMirAzimi